YALOVA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Sözleşmeli Destek Personeli (Aşçı ve Aşçı Yardımcısı) Yerleştirme İşlemleri

Adaylarda Aranacak Genel ve Özel Şartlar

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak. (Adaylardan askerlik hizmetini ifa edenler ya da edecek olanlar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın "Yeniden Hizmete Alınma" başlıklı Ek-1 maddesi hükmü çerçevesinde görev yapacakları/yaptıkları kurumuna yazılı talepte bulunmaları hâlinde pozisyonları saklı tutulur.)

2- Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak

3-Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak

4-Adaylardan yerleştirmelerinin yapıldığı aynı pozisyonda başka bir kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak

5-Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek

6- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

7- Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenler, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmiş olmak

8- Başvuru tarihinin son günü olan 01.04.2022 tarihi itibariyle başvurusunda beyan ettiği eğitim kurumlarından mezun olduğunu belgelendirmek

Not:
Aşçı ve aşçı yardımcısı kadrolarına yerleştirmeler pansiyonlu okullara yapılacaktır.

Görev yerlerinin belirlenmesi; Millî Eğitim Bakanlığına Sözleşmeli Destek Personeli (Aşçı ve Aşçı Yardımcısı) İstihdamına İlişkin Duyuru'da belirtilen yerleştirme işlemlerine esas olan öncelik sırasına (1.Lisans Alan Mezunu, 2.Önlisans Alan Mezunu, 3. Ortaöğretim Alan Mezunu, 4.Lisans Sertifikalı Başvuru, 5.Önlisans Sertifikalı Başvuru, 6. Ortaöğretim Sertifikalı Başvuru) göre her adayın yerleştirildiği öğrenim düzeyindeki Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan üstünlüğü dikkate alınmak suretiyle yapılacaktır.

Sözleşmeli Personel (Aşçı, Aşçı Yardımcısı) İstihdamı Kapsamında ataması yapılan personellerin 27.05.2022 tarihine kadar aşağıda listelenen evrakları Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü Personel Atama Şubesine (şahsen) teslim etmeleri gerekmektedir.

 Başvuruda İstenen Evraklar

1- Dilekçe (dilekçe örneği için tıklayınız)

2- Başvuru Sonuç Belgesi

3- 2020 KPSS (B) Grubu Sonuç Belgesi

4- Diploma aslı veya onaylı örneği (Söz konusu belgenin bulunması durumunda E-Devlet üzerinden de alınması, adaylar başvuru tarihinin son günü olan 01.04.2022 tarihi itibarıyla başvuruda bulunduğu eğitim düzeyi ve alanında mezun durumda olmaları gerekmektedir)

5- Aşçı ve aşçı yardımcısı pozisyonuna yapılan başvuru için istenilen sertifika veya belge. Alan mezunları için istenilmemektedir

6- Güncel tarihli adli sicil kaydını gösterir belge. (E-Devletten alınabilir)

7- Sağlık Kurulu Raporunun aslı ile söz konusu rapor E-Devlet üzerinde kayıtlı ise E-Devlet üzerinden de alınması (mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığına ilişkin, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporu)

8- 3 adet Biyometrik Fotoğraf

9- Mal bildirimi (form için tıklayınız)

10- T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi

11-İkametgah Belgesi (e-Devletten alınabilir)

12-Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınabilir)


Atama sonuç listesi için tıklayınız

Kurum ihtiyaç listesi için tıklayınız

Bahçelievler Mahallesi Şehit Ömer Faydalı Caddesi No 190 77200 Merkez/YALOVA - 0226 811 00 25 (PBX) ... Ek Bina 0226 813 34 37

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.